28 Σεπτεμβρίου 2015

140 κολεκτίβες σχηματίστηκαν στην Cizre στο πλαίσιο της οικοδόμησης της αυτονομίας.  
 
οι άνθρωποι δεν έχουν παραιτηθεί από την ιδέα της αυτονομίας

 https://athens.indymedia.org/post/1549380/