23 Σεπτεμβρίου 2015
Κείμενο για τις εκλογές

Συνέλευση Κατάληψης Ανάληψης

κείμενο που μοιράστηκε σε μικροφωνική
παρέμβαση στην πλατέια δεληολάνη στο παγρκράτι
από συντρόφους-ισσες της συνέλευσης κατάληψης ανάληψης